GUSPOL | Nadzór
36
post-template-default,single,single-post,postid-36,single-format-link,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Masz problemy lub wątpliwości, czy twój zakład, obiekt, lub budowa są bezpieczne zgłoś się natychmiast. Oferujemy nadzór w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i wykonujemy wszelkie usługi w tym między innymi dotyczące:

• przygotowanie nowo wybudowanych zakładów i obiektów do odbioru przez organy wymienione w ustawie Prawo Budowlane (PIP; PSP; Sanepid)
• prowadzenie spraw w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach pracy
• opracowania szczegółowych programów szkolenia wstępnego i okresowego dla pracowników na różnych stanowiskach pracy oraz pracodawców
• kompleksowej identyfikacji wszelkich czynników niebezpiecznych (fizyczne; chemiczne; biologiczne; psychofizyczne), szkodliwych i uciążliwych oraz związanych z tym zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i w środowisku pracy
• opracowania oceny ryzyka zawodowego w oparciu o Polską Normę PN-N-18002 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
• pomoc przy opracowywaniu programów działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczania narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy i w środowisku pracy hałas, drgania itd.)
• regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów działalności socjalnej;
• zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze;
• instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
• instrukcji eksploatacji i ruchu urządzeń energetycznych;
• instrukcji transportu i składowania w zakładach pracy
• ocen stanu bhp w zakładzie;
• oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów istniejących, celem dostosowania ich do wymagań obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej
• opiniowanie dokumentacji obiektów nowobudowanych modernizowanych w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych
• ustalania wymaganej ilości gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych i wyposażania obiektów, zakładów w tym zakresie.[/vc_column_text]